Why did I buy an Avant? For the practicality, of course...


3-piece Tool Chest:
dsc02930.jpg dsc02931.jpg dsc02932.jpg dsc02933.jpg

Wheels, Spring Compressor, etc
dsc01589.jpg

New Garbage Can:
dsc00654.jpg

15 bags of cedar chips:
dsc06109.jpg dsc06110.jpg

Camping Trip:
dsc05222.jpg dsc05224.jpg dsc05223.jpg

Landscaping work:
dsc04931.jpg dsc04932.jpg

More luggage:
dsc04860.jpg

Biking:
dsc04858.jpg

Easy loading/unloading:
dsc04386.jpg

Driving to/from AL/CT:
dsc02493.jpg dsc02501.jpg dsc02874.jpg dsc02875.jpg dsc02876.jpg

A mountain bike:
dsc02906.jpg

8 Tires + 4 Rims:
dsc02327.jpg dsc02328.jpg dsc02329.jpg dsc02330.jpg

8 Tires:
dsc02322.jpg dsc02323.jpg dsc02324.jpg dsc02325.jpg dsc02326.jpg

Moving to Boston - 1 car load:
dsc02113.jpg

Moving to NC for a month:
dsc01869.jpg dsc01870.jpg

A few Euro Headlights:
dsc01686.jpg